19006172

Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần khi làm chưa đủ 1 năm?

Tư vấn cách tính bảo hiểm xã hội một lần khi làm chưa đủ 1 năm

Cho em hỏi về cách tính bảo hiểm xã hội một lần khi làm chưa đủ 1 năm được không ạ? Em đi làm ở công ty từ tháng 11/2018 đến tháng 7/2019 thì chấm dứt hợp đồng; tức em đóng được 9 tháng bảo hiểm. Lương đóng bảo hiểm năm 2018 là 3.250. 000 đồng; lương 2019 là 3. 400 000 đồng. Khi làm chưa đủ 1 nămTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn.  Với câu hỏi về cách tính bảo hiểm xã hội một lần khi làm chưa đủ 1 năm. Với trường hợp của bạn chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau: 

Thứ nhất, điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần: 

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định:

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội”.

Căn cứ vào quy định trên, thì sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng thì bạn thuộc trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. 

Thứ hai, Tư vấn cách tính bảo hiểm xã hội một lần khi làm chưa đủ 1 năm

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định: 

” c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội”

Điều luật trên được hướng dẫn cụ thể hơn tại khoản 2  Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

” 2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội”

Theo đó, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi làm chưa đủ 1 năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. Mức tối đa là 02 tháng mức bình quân tiền lương.

Căn cứ vào quy định trên thì cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi làm chưa đủ 1 năm của bạn được tính như sau:

+ Bạn làm từ tháng 11/2018 đến tháng 7/2019 (9 tháng). Trong đó có 2 tháng của năm 2018 và 7 tháng của năm 2019.

+ Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của bạn là:

( 3. 250. 000 x 2 )  + ( 3. 400.000 x 7)  = 30. 300.000 đồng

Do đó, mức bình quân tiền lương = 30.300.000 : 9 = 3.366.700 đồng.

+ Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn là: 30. 300.000 x 22% = 6.666.000 đồng (nhỏ hơn 2 tháng mức bình quân là 6.733.400 đồng).

Khi làm chưa đủ 1 nămTư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận

Nếu có thời gian đóng bảo hiểm dưới 1 năm bạn vẫn được hưởng bảo hiểm xã hội một lần với điều kiện sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm và không tiếp tục đóng bảo hiểm.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm.

Trên đây là những giải đáp cho câu hỏi cách tính bảo hiểm xã hội dưới 1 năm. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thông tin về vấn đề Tư vấn cách tính bảo hiểm xã hội một lần khi làm chưa đủ 1 năm tại bài viết:

Thời gian giải quyết bảo hiểm xã hội một lần

Thời gian nộp hồ sơ và thời gian giải quyết BHXH một lần

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề thắc mắc về Tư vấn cách tính bảo hiểm xã hội một lần khi làm chưa đủ 1 năm vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam