19006172

Mua bảo hiểm y tế hộ gia đình bao lâu mới được sử dụng?

Mua bảo hiểm y tế hộ gia đình bao lâu mới được sử dụng?

Tôi muốn hỏi về: Mua bảo hiểm y tế hộ gia đình bao lâu mới được sử dụng? Gia đình tôi mới mua bảo hiểm y tế từ tuần trước và được hẹn đến ngày 04/9/2020. Sau khi nhận được thẻ bảo hiểm y tế tôi có thể đi khám chữa bệnh luôn được không? Hay phải đợi thêm thời gian bao lâu nữa?Mua bảo hiểmTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn, với trường hợp của bạn: Mua bảo hiểm y tế hộ gia đình bao lâu mới được sử dụng, chúng tôi xin được trả lời bạn như sau:

Giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế được quy định tại Khoản 3 Điều 16 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 như sau:

” Điều 16. Thẻ bảo hiểm y tế

3. Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau:

a) Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế lần đầu, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

b) Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước;

c) Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

d) Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.”

Theo đó, thời điểm sử dụng thẻ bảo hiểm y tế được tính như sau:

+ Đối với nhóm đối tượng do người sử dụng lao động và người lao động đóng, do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng và do ngân sách nhà nước đóng nếu tham gia bảo hiểm y tế lần đầu thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế.

+ Đối với người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước.

+ Đối với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng và tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế. 

Mua bảo hiểm

Tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

+ Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.

Do đó, bạn tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình nên thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng tiền bảo hiểm y tế. Nếu bạn tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ lần thứ hai trở đi thì thẻ có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước. Và kể từ khi thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng, bạn mới có thể sử dụng để đi khám, chữa bệnh.

Trên đây là bài viết về vấn đề Mua bảo hiểm y tế hộ gia đình bao lâu mới được sử dụng? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Thời điểm được sử dụng dịch vụ cao khi tham gia BHYT tự nguyện

Thời gian chậm cấp thẻ BHYT có được chi trả bảo hiểm y tế?

Trên đây là quy định của pháp luật về: Mua bảo hiểm y tế hộ gia đình bao lâu mới được sử dụng. Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam