19006172

Mức hưởng khi người lao động muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng khi người lao động muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần

Tôi có thắc mắc về mức hưởng khi người lao động muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần như sau: Tôi đóng bảo hiểm xã hội được 11 năm 07 tháng, mức lương là 3.349.000 đồng. Nay tôi muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần thì mức hưởng như thế nào ạ? Nhờ tổng đài tư vấn giúp, tôi cảm ơn!Tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hộiTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty  Tổng đài tư vấn. Với thắc mắc của bạn liên quan đến mức hưởng khi người lao động muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau :

Người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì mức hưởng được xác định theo Khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 :

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Theo quy định trên, bảo hiểm xã hội một lần được tính như sau:

BHXH một lần = số tháng được hưởng bảo hiểm xã hội (×) mức bình quân tiền lương. 

Trong trình huống này, thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội của bạn chưa được cung cấp cụ thể nên chúng tôi không thể tư vấn chính xác về mức hưởng của bạn được. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xác định mức hưởng khi bạn muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần như sau:

Về số tháng được hưởng bảo hiểm xã hội

Bạn đóng bảo hiểm xã hội được 11 năm 07 tháng, do đó với mỗi năm đóng trước năm 2014 bạn sẽ được hưởng 1,5 tháng BHXH một lần, còn với mỗi năm đóng bảo hiểm từ năm 2014 trở đi bạn sẽ được hưởng 2 tháng BHXH một lần. Và số tháng lẻ đóng bảo hiểm trước năm 2014 sẽ được cộng dồn vào thời gian đóng bảo hiểm từ năm 2014 để xác định mức hưởng.

Bên cạnh đó, tại khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Muốn nhận bảo hiểm xã hội một lầnTư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 1900.6172

Về xác định mức bình quân tiền lương 

Mức trung bình lương đóng bảo hiểm xã hội = (Số tiền lương mỗi tháng đóng bảo hiểm xã hội x Số tháng đóng bảo hiểm xã hội x Mức điều chỉnh tiền lương theo từng năm) : Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, trong tình huống này bạn sẽ nhận bảo hiểm xã hội một lần với mức hưởng như sau:

Mức hưởng BHXH một lần = số tháng được hưởng BHXH một lần x mức bình quân tiền lương.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi đối với thắc mắc về mức hưởng khi bạn muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần. Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau: 

Nghỉ việc bao lâu thì đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Sổ hộ khẩu ở tỉnh có được lãnh BHXH một lần ở Hồ Chí Minh không?

Nếu còn vấn đề thắc mắc về: Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi đóng được 14 tháng BHXH . Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam