19006172

Tăng tiền lương hưu cho người hoạt động không chuyên trách từ 2022

Tăng tiền lương hưu cho cán bộ viên chức nhà nước bắt đầu từ 2022

Tôi là cán bộ chuyên trách ở xã phường (Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ) đã nghỉ hưu và được hưởng lương hưu hàng tháng. Tôi nghe nói từ 1/1/2022 sẽ được điều chỉnh tăng tiền lương hưu cho cán bộ viên chức nhưng không biết mình có thuộc đối tượng được tăng hay không? Và tăng mức cụ thể như thế nào? Tôi đang được hưởng 2.000.000 lương hưu.Tăng tiền lương hưuTư vấn bảo hiểm xã hội:

Với trường hợp về Tăng tiền lương hưu cho cán bộ viên chức nhà nước bắt đầu từ 2022, Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bác như sau:

Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị định số: 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh

1. Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2022, bao gồm:

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.”

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP:

Điều 3. Chức vụ, chức danh

1. Cán bộ cấp xã có các chức vụ sau đây:

a) Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy

b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

d) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

đ) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

e) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

g) Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);

h) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Như vậy bạn là cán bộ chuyên trách ở xã phường (Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ)  đã nghỉ hưu theo quy định trên sẽ là đối tượng được tăng lương hưu theo quy định mới.

Theo đó, Khoản 1 Điều 2 Nghị định số: 108/2021/NĐ-CP quy định:

Điều 2. Thời điểm và mức điều chỉnh

1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12 năm 2021 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

Tăng tiền lương hưu

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy

Từ 1 tháng 1 năm 2022 các đối tượng nên tại Điều 1 Nghị định số: 108/2021/NĐ-CP sẽ được tăng mức lương hưu hàng tháng là 7.4%.

Bạn đang được nhận lương hưu 2.000.000 đồng 1 tháng. Vậy mức tăng lương hưu bạn sẽ được nhận là:

2.000.000 nghìn đồng x 7.4% = 138.400 nghìn đồng

Vậy mức lương hưu hàng tháng bạn sẽ nhận được từ 1/1/2022 là: 2.148.000 đồng.

Ngoài ra Tăng tiền lương hưu cho cán bộ viên chức nhà nước bắt đầu từ 1/1/2022, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Mức hưởng lương hưu của lao động nam mới nhất 

Chế độ hưu trí theo pháp luật hiện hành

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc về Tăng tiền lương hưu cho cán bộ viên chức nhà nước bắt đầu từ 2022 vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn.

luatannam