19006172

Sinh viên thuộc hộ cận nghèo mua thẻ BHYT ở đâu

Sinh viên thuộc hộ cận nghèo mua thẻ BHYT ở đâu

Tôi muốn hỏi về: Sinh viên thuộc hộ cận nghèo mua thẻ BHYT ở đâu. Tôi đang là sinh viên trường đại học và gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo ở địa phương. Tôi phải mua thẻ bảo hiểm y tế ở đâu ạ?sinh viên thuộc hộ cận nghèoTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với thắc mắc của bạn: Sinh viên thuộc hộ cận nghèo mua thẻ BHYT ở đâu, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Đối tượng hộ cận nghèo được quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014:

” Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.”

Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 2 Điều 13 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định:

“Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Trường hợp đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

Trường hợp đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật này đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự như sau: do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, do ngân sách nhà nước đóng, do đối tượng và Ủy ban nhân dân cấp xã đóng.”

sinh viên thuộc hộ cận nghèo

Tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Do đó, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là người thuộc hộ gia đình cận nghèo được xếp trước đối tượng là học sinh, sinh viên.

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn là sinh viên thuộc gia đình cận nghèo nên bạn sẽ tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng là người thuộc gia đình hộ cận nghèo. Do đó, bạn sẽ mua thẻ bảo hiểm y tế ở quê theo đối tượng hộ gia đình hộ cận nghèo.

Trên đây là bài viết về vấn đề Sinh viên thuộc hộ cận nghèo mua thẻ BHYT ở đâu. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Hộ cận nghèo khi tham gia bảo hiểm y tế cả gia đình có được giảm trừ mức đóng?

Hộ cận nghèo nào sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT?

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về vấn đề sinh viên thuộc hộ cận nghèo mua thẻ BHYT ở đâu; bạn vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam