19006172

Chi trả chi phí giám định sau tai nạn lao động

Chi phí giám định sau tai nạn lao động

Tôi bị tai nạn lao động và đã điều trị ổn định. Sau đó tôi được người sử dụng lao động giới thiệu đi giám định mức suy giảm khả năng lao động. Tuy nhiên công ty lại yêu cầu tôi phải tự chi trả chi phí giám định này. Như vậy đúng hay sai?Chi phí giám địnhTư vấn hợp đồng lao động:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn như sau:

Tùy theo mức suy giảm khả năng lao động của bạn là bao nhiêu % mà chi phí giám định sẽ do các nguồn chi trả khác nhau. Cụ thể:

Trường hợp 1: Mức suy giảm khả năng lao động dưới 5%

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 38 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015:

“Điều 38. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

b) Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa”

Theo quy định trên thì khi người sử dụng lao động giới thiệu bạn đi giám định mức suy giảm khả năng lao động, nếu kết quả giám định là suy giảm dưới 5% khả năng lao động thì chi phí giám định sẽ do người lao động chi trả.

Chi phí giám định

Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7 : 1900 6172

Trường hợp 2: Mức suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015:

“Điều 42. Sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với các trường hợp đủ điều kiện hưởng theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 của Luật này; trả phí khám giám định đối với trường hợp người lao động chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”

Theo quy định trên thì khi mức suy giảm khả năng lao động của bạn từ 5% trở lên (đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động) chi phí giám định do quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả.

Tóm lại, dù kết quả mức suy giảm khả năng lao động của bạn là bao nhiêu % thì bạn cũng không phải chi trả chi phí giám định mức suy giảm khả năng lao động.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Điều kiện hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động mới nhất

Chế độ trợ cấp hàng tháng cho người bị tai nạn lao động

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam